.

Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο Αθηνών, Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι υπηρέτησαν ως Πεζοναύτες στις Ειδικές δυνάμεις είτε ως μόνιμο προσωπικό .

Το Σωματείο μπορεί να δεχτεί με την ιδιότητα του «φίλου»  πολίτες οι οποίοι δεν υπηρέτησαν στις Ειδικές δυνάμεις ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι όμως, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες καθώς και σε μία σειρά από δραστηριότητες του Συλλόγου.

Και στις δύο περιπτώσεις (των μελών ή των φίλων) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν εγγράφως την ένταξη τους στο Σύλλογο.

Με βάση την, αίτηση/αποποίηση ευθύνης, αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό που έχει κατατεθεί και το οποίο μπορούν να αναγνώσουν σε συνάντηση με μέλος του Συλλόγου και προς της υπογραφής τους.

Στην αίτηση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία.

Στη συνέχεια υπογράφουν την αίτηση και, την παραδίδουν ιδιοχείρως σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο τους έχει φέρει προς ανάγνωση το καταστατικό του Συλλόγου.

Λόγω της αποστάσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν  την αίτηση τους με FAX στο +30211-7700708, ή να την σκανάρουν και να την στείλουν με email στο seep012@gmail.com  αλλά θα πρέπει να προσκομίζουν το πρωτότυπο σε άτομο που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  κατόπιν συνεννοήσεως.

Η τελική φάση περιλαμβάνει την πρόταση για την αποδοχή ενός μέλους / φίλου από δύο υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, καθώς και την κατάθεση / παράδοση της ετήσιας συνδρομής των € 25 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνδρομή ισχύει για μέλη και φίλους του Σωματείου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ