.

Κώδικας Δεοντολογίας σχετικά με την Έρευνα και την αρθογραφία των Μελών του Συλλόγου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική αύξηση της ανησυχίας με τα γενικά ηθικά διλήμματα που προκύπτουν. Για την αντιμετώπιση αυτών των ηθικών προβληματισμών σε πολλά επαγγέλματα, έχουν θεσπιστεί  κώδικες δεοντολογίας. Υπάρχει μια σχετική τάση προς τη εύρεση λύσεων διά της νομικής οδού για την επίλυση των διάφορων συγκρούσεων γύρω από επαγγελματική συμπεριφορά. Η ιδιότητα του Ιστορικού ερευνητή και η άσκηση της, – επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά – δεν είναι καθόλου απομονωμένη από τις τάσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η δραματική αύξηση της λαϊκής ιστορίας αλλά και των διαφόρων  ιστοσελίδων μελέτης ιστορίας εγείρει σημαντικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των ισχυρισμών των επιχειρημάτων  καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων. Σε μια τέτοιας εμβέλειας έκθεση έρχεται και ο δημόσιος έλεγχος.

 Ενδεχομένως οι ιστορικοί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν των κώδικα ως σημείο προβληματισμού με τις πρακτικές που εφαρμόζουν.

 ‘Έχοντας επίγνωση αυτών των τάσεων ο Σύλλογος επιδιώκει να  διαφυλάξει τα συμφέροντα των ερευνητών, να προωθήσει την αξία της ακαδημαϊκής αλλά και ερασιτεχνικής ιστορικής μελέτης και να υποστηρίξει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, όχι μόνο σε δημοσιεύσεις και θεσμικά όργανα, αλλά και κατά την ατομική μελέτη και έρευνα των ιστορικών καθώς και την διδασκαλία της Ιστορίας .

 Η ακόλουθη δήλωση υποδεικνύει τους βασικούς τομείς που αγγίζουν την ιστορική πρακτική. Ο σκοπός του κειμένου που  ακολουθεί είναι να εστιάσει στα βασικά θέματα και να ενθαρρύνει τη συζήτηση τους με ιστορικούς αλλά και ερασιτέχνες ερευνητές της Ιστορίας. Ο Σύλλογος ευελπιστεί πως τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας μελέτης και καταγραφής και παρουσίασης των άρθρων των  Μελών του.  

Δήλωση:

Ο Σύλλογος προσδοκά από τα Μέλη, τους Συνεργάτες και τους Εθελοντές της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, της μελέτης, της καταγραφής και της παρουσίασης των διαφόρων γεγονότων.

Οι παραπάνω ενέργειες όχι μόνο γίνονται στα πλαίσια του εκάστοτε νόμου του κράτους, για παράδειγμα, νόμους περί προσωπικών δεδομένων, χρήση των ανθρωπίνων λειψάνων, πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και εντός των κανονισμών των διάφορων θεσμικών φορέων, όπως Αρχεία και Βιβλιοθήκες, όπου διεξάγεται η έρευνα. Οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται επίσης και στο πλαίσιο των κανόνων της ορθής πρακτικής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν κανόνες για λογοκλοπή (plagiarism).

Ο Σύλλογος αναγνωρίζει την ανάγκη  της ακαδημαϊκής ελευθερία του λόγου και της γραφής και δεδομένου ότι τα πρότυπα δεοντολογίας δεν είναι κάτι σταθερό, προκύπτει η ανάγκη να αποφεύγονται αναχρονιστικές αξιολογικές κρίσεις κατά τη διερεύνηση και την περιγραφή του παρελθόντος.

 Η διατήρηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) Εξοικείωση με τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων, ανεξάρτητα  από την μορφή τους

β) Κατανόηση και τήρηση των Νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας

γ) Μεγάλη προσοχή και ευαισθησία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

δ) Ιδιαίτερη προσοχή όταν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία από εν ζωή μάρτυρες, ή όταν απαιτείται  η ανωνυμία των προσώπων καθώς και όταν η έρευνα αφορά εκείνους που εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή

 ε) Αυστηρή τήρηση των ηθικών και νομικών απαιτήσεων των αρχείων και των συλλογών που χρησιμοποιούνται

στ) Γνώση  των  θεμάτων συντήρησης και προστασίας κατά της φθοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται και παράγονται

ζ) Αποφυγή λογοκλοπής (Plagiarism), κατασκευής (Fabrication), παραποίησης (Falsification) και εξαπάτησης (Deception) κατά την πρόταση, τη διεξαγωγή και την εκπόνηση εκθέσεων με τα αποτελέσματα μίας έρευνας

η) Δήλωση τυχόν συμφερόντων, περιλαμβανομένων και των οικονομικών που αφορούν και την επαγγελματική ζωή

i) Δέουσα και κατάλληλη αναγνώριση της βοήθειας που λαμβάνεται,- είτε αυτό αφορά οικονομική βοήθεια, πρόσβαση σε υλικό ή μια ακαδημαϊκή συνεισφορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται όταν εμπλέκονται παραπάνω από ένας συγγραφείς

ι) Τήρηση αυστηρών διαδικασιών για την αναφορά των πηγών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που προέρχονται από το διαδίκτυο

 ια) Αναφορά οποιασδήποτε ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα, άρνηση συμμετοχής σε έρευνα ατόμου με άτομο (α) για το(α) οποίο(α) αισθάνονται προσωπική υποχρέωση ή εχθρότητα

ιβ) Δικαιοσύνη και ισότητα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, μελέτης, καταγραφής και παρουσίασης

ιγ) Απόδοση ευσήμων/διαπιστευτηρίων με ακρίβεια και ειλικρίνεια

ιδ) Ακεραιότητα στη συμπεριφορά, για παράδειγμα, μέσω της συνειδητοποίησης της προσωπικής εν δυνάμει προκατάληψης, της παροχής μέσων και πληροφοριών για αντίκρουσης θέσεων  καθώς και της παροχής των δικαιολογητικών εγγράφων προς τρίτους.

Αυτή η δήλωση αποτελεί τροποποιημένη μετάφραση των θέσεων της Royal Historical Society με στοιχεία της American Historian Association με τις ανάλογες μετατροπές ώστε να ταιριάζουν με τους σκοπούς και τις λειτουργίες του Συλλόγου.

 Έχοντας γνώση του ότι η δήλωση αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του Συλλόγου το οποίο αναπνέει και εξελίσσεται κατανοούμε την ανάγκη πρόσθεσης / συμπλήρωσης θεμάτων από τους αναγνώστες.

Για οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης ή προσθήκης μπορείτε να στείλετε email στο seep012@gmail.com

Πηγές ( Royal Historical Society, American Historians Association)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s