.

Ποιος είναι ο Σύλλογος μας

Για να απαντήσουμε στο ποιος είναι ο Σύλλογος μας θα ήταν πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς ενός λεξικού της νεοελληνικής .

Ότι, δηλαδή,βάσει της υπ’ αριθμ 796/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είμαστε μια ένωση που συστάθηκε, βάσει καταστατικού με έδρα την Αθήνα, από πολίτες οι οποίοι αφού εκπλήρωσαν την ενεργό στρατιωτική τους υπηρεσία σε σχηματισμούς Πεζοναυτών (ανδρών των ειδικών δυνάμεων του στρατού ξηράς ειδικά εκπαιδευμένων για την διεξαγωγή αποβατικών επιχειρήσεων, την εξουδετέρωση προγεφυρωμάτων κοντά στις ακτές, όπως επίσης και για την άμυνα και ασφάλεια των ακτών, των λιμανιών και άλλων παράκτιων στόχων), και ανήκουν πλέον σε μία από τις εφεδρικές κλάσεις, οργανώθηκαν καταστατικά με σκοπό την αναβίωση των  χρόνων τους στο στρατό.  Η  παραπάνω απάντηση είναι ιδιαίτερα κοινότυπη, ρηχή αλλά  και “λίγη”, αφού η εικόνα που δίνει για  την κοινότητα μας αδυνατεί να συλλάβει το νόημα ύπαρξης του συλλόγου αλλά και των δεσμών μεταξύ των μελών του.

Αυτό είναι βέβαια λογικό μιας και, όπως στις Ειδικές Δυνάμεις (αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων είναι και οι πεζοναύτες)  έτσι  και σε αυτή την κοινότητα τα μέλη ανήκουν σε ένα σύστημα αξιών και συλλογικής συνείδησης το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την πειθαρχία και τον σεβασμό στον όρκο που έδωσαν ως ένστολοι και τον οποίο είναι υποχρέωση τους ως έφεδροι να είναι έτοιμοι να τηρήσουν όποτε η επίσημη πολιτεία τους το ζητήσει εναντίων οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής,  αλλά και την συντροφικότητα και την αλληλεγγύη των μελών στα πλαίσια μιας δεύτερης οικογένειας – εξ’ ίσου, όμως, σημαντικής  με την πρώτη τους οικογένεια. Με λίγα λόγια , μια κοινότητα “ομοίων” , (και όχι ίσων, όπως λανθασμένα διατυπώνεται αρκετές φορές) όπου όλοι ασχολούνται πρώτα με το “εμείς” και μετά με το “εγώ”

Who we aresmall800x600

Σε αντίθεση με τις γενικότερες αντιλήψεις του κοινού περί συλλόγων εφέδρων, ο σύλλογος αυτός απέχει πολύ από το θεσμικό όργανο που θα λειτουργήσει ως όχημα για να βοηθήσει τα μέλη του να παραστήσουν για μια ακόμα φορά τους στρατιωτικούς, μόνο, και εστιάζει στο να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω αρχές ώστε να ξαναδημιουργήσει την παλαιά κοινότητα που όλα τα μέλη κάποτε ανήκαν. Αυτή της οικογένειας των Ελλήνων Πεζοναυτών.

Και δεν σταματάμε εκεί.

Οι στόχοι πάνω στους οποίους έχει στηρίξει ο Σύλλογος την ίδια του την ύπαρξη (δηλαδή, η διαφύλαξη και η προώθηση της ευρύτερης ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας και της ιστορίας των πεζοναυτών, όπως επίσης η προώθηση όλων αυτών των αρχών της αλληλεγγύης της συντροφικότητας όχι μόνο μεταξύ των μελών αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο, και τέλος, η θέση του ως ενεργός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, μονίμων στελεχών και εφέδρων), όλοι αυτοί οι στόχοι και τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε μας κάνουν να αποζητούμε την τελειότητα σε ότι και αν δημιουργούμε.

Και η προσπάθεια μας αυτή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ενίσχυση του αισθήματος υπερηφάνειας των μελών της κοινότητας μας.

Και πάνω σε αυτό παλεύουμε όλοι ομαδικά.

Καλωσορίζουμε όλους, όσοι αισθάνονται το ίδιο με μας να έρθουν και να μας γνωρίσουν.

Το ΔΣ του Συλλόγου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΒΛΗΜΑ mikro