.

Κατάθεση άρθρων για δημοσίευση στις σελίδες του Συλλόγου

Όσοι επιθυμούν να παραδώσουν τα άρθρα τους θα πρέπει να τα στείλουν στο email του Συλλόγου (seep012@gmail.com) ως επισυναπτόμενα αρχεία, με μια μικρή σύνοψη που άρθρου θα αποτελεί το κυρίως κείμενο του email μαζί με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους και ένα μικρό βιογραφικό τους.  Το κείμενο θα πρέπει να συμβαδίζει με το πνεύμα και τον κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου.

Το άρθρο δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί πουθενά αλλού, αλλά και να ούτε βρίσκεται στην διαδικασία αξιολόγησης από άλλον εκδότη ή ηλεκτρονική σελίδα. Το κείμενο, (συμπεριλαμβανομένων και των υποσημειώσεων) θα πρέπει να έχει μεγάλα περιθώρια και οι υποσημειώσεις να είναι αριθμημένες από την αρχή του κειμένου και να εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα στο τέλους του άρθρου.


Το υπό επιμέλεια κείμενο που προορίζεται για  δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συλλόγου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 600-700 λέξεις θα ακολουθεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών του Harvard. Το κείμενο – με την σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα, ενδέχεται να υποστεί αλλαγές για λόγους σαφήνειας, και οικονομίας, οι οποίες αλλαγές όμως θα γίνονται με την σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα του άρθρου.

Ο Σύλλογος παροτρύνει τους αρθογράφους να εμπλουτίζουν το κείμενο τους με χάρτες, φωτογραφίες, διαγράμματα και άλλα για τα οποία όμως είναι εκείνοι [σ.σ. οι αρθρογράφοι] υπεύθυνοι ώστε να έχουν την άδεια χρήσης τους καθώς και τα δικαιώματα δημοσίευσης τους.

Με την παραχώρηση ενός άρθρου προς τον σύλλογο ή άλλου υλικού που προορίζεται για δημοσίευση μέσω του Συλλόγου το αντικείμενο (βλ. άρθρο) αποτελεί προαποδεικτικό (prima facie evidence) ότι ο αρθογράφος ηθελημένα μεταφέρει τα δικαιώματα στον Σύλλογο. Ο Σύλλογος όμως ελεύθερα θα δίνει στον συγγραφέα του άρθρου το δικαίωμα επανέκδοσης, εάν δημοσιευτεί, σε δικό του μέσο.

Οι απόψεις του αρθογράφου εκφράζουν τον ίδιο και όχι απαραίτητα τον Σύλλογο το ΔΣ και το μέσο που τις δημοσιεύει.

Ημερομηνία 30/10/2012