.

Σκοποί και Μέσα

Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά οι βασικοί σκοποί του Συλλόγου οι οποίοι είναι λεπτομερέστερα αποτυπωμένοι στο Καταστατικό που καλούνται να αποδεχτούν με την υπογραφή τους τα μέλη:

Διατήρηση και ανάπτυξη του πνεύματος των Εφέδρων Πεζοναυτών καθώς και κοινή συμμετοχή σε σημαντικά γεγονότα τα οποία άπτονται των Ειδικών Δυνάμεων.

Δημιουργίας των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των εφέδρων Πεζοναυτών  με τους  υπηρετούντες αλλά και επαφή με απομακρυσμένες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων και τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών, ιδιαίτερα των παραμεθορίων.

Διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η έκδοση εντύπων για την πλήρη ενημέρωση των μελών και του κοινού για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Δημιουργία τμημάτων ερασιτεχνικού αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα αθλήματα που καλλιεργούνται στις Ειδικές Δυνάμεις.

Αναζήτηση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για τη διάδοση του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

Δραστηριοποίηση των μελών του Συλλόγου στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και παράλληλη προαγωγή του εθελοντισμού και οργάνωση των εθελοντών με σκοπό την παροχή βοήθειας στον κρατικό μηχανισμό.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας έχουμε επιλέξει μια σειρά από μέσα επικοινωνίας τα οποία θα υλοποιούνται σταδιακά αναλόγως του έμψυχου δυναμικού και των πόρων του Συλλόγου:

Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων ιστορικού κυρίως περιεχομένου αλλά και εκδηλώσεις που να αφορούν την επικοινωνία της εφεδρείας τόσο με το ευρύ κοινό όσο και με τους εν-ενεργεία πεζοναύτες Παράλληλα θα οργανώνονται εκδρομές ιστορικού περιεχομένου ενώ στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται  και η λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.

Συστηματική έρευνα και μελέτη της ελληνικής υπαίθρου τόσο της ξηράς όσο και των θαλασσών, λιμνών και ποταμών και των βυθών τους με τη δημιουργία ομάδων εργασίας από τα μέλη του Σωματείου

Συνεργασία του Συλλόγου με άλλα Σωματεία και Οργανισμούς με παρόμοιους σκοπούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών και την προώθηση της σχετικής επιστημονικής μελέτης και έρευνας τη χώρα μας.

Η έκδοση εντύπων, περιοδικού και βιβλίων καθώς και η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, μελετών, πληροφοριών, σχολιασμών και νέων, αθλητικού, επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Αρκετά δε, εξ αυτών θα βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

Ημερομηνία 30/10/2012