.

Αποβάσεων Ιστορίες

Οι δράσεις των πεζοναυτών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι ιστορικά συνυφασμένες με τις, μεγάλης κλίμακας κυρίως, αποβάσεις στρατευμάτων στην ακτή με την βοήθεια και την υποστήριξη πρωτίστως του πολεμικού ναυτικού και δευτερευόντως της αεροπορίας.

Αρκετές αναφορές έχουν γίνει τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία για γνωστές αποβάσεις που άλλαξαν το ρου της Ιστορίας όπως αυτή της Νορμανδίας, ή στα παράλια της Ιταλίας κατά την διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Σκοπός της στήλης αυτής είναι, σε πρώτη φάση, μια συνοπτική καταγραφή, αλλά και παρουσίαση γνωστών και άγνωστων αποβατικών ενεργειών της σύγχρονης ιστορίας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως και σε δεύτερη φάση η δημιουργία ενός χρονολογίου αποβατικών ενεργειών ανά περιοχή.

Καλή ανάγνωση